• Volg ons op Facebook

Klachtencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening of een klacht hebben en komt u met ons of onze ouderraad niet tot een oplossing dan is het mogelijk om een klacht in te dienen via de Geschillencommissie Kinderopvang.

Uiteraard gaan wij er vanuit dat u eventuele klachten of opmerkingen rechtstreeks met ons of onze ouderraad deelt. Mocht u meer informatie wensen over de geschillencommissie spreekt u dan een van ons aan of klik op deze link.

2016 t/m 2021 is Kinderopvang Villa Vrolijk klachtenvrij geweest en daar zijn we natuurlijk erg trots op!